Nemůžete se přihlásit?

Pravidla přihlašování
Zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit. V případě správně zadaných údajů proběhne úspěšné přihlášení do aplikace. V případě zadání chybného uživatelského jména nebo hesla se zobrazí upozornění s popisem chyby. Pokud zadáte chybně Heslo více než 5 krát za sebou bude Váš účet dočasně zablokován po dobu 30 sekund. Pokud zadáte chybně Heslo více než 10 krát za sebou bude Váš účet zablokován na 24 hodin.

Zapomněl jsem Uživatelské jméno a/nebo Heslo
Pokud jste své přihlašovací údaje zapomněli a zároveň byl Váš účet zablokován, můžete počkat na jeho automatické odblokování po uplynutí výše uvedených lhůt a zkusit se přihlásit znovu. V případě, že si na přihlašovací údaje ani tak nedokážete vzpomenout, můžete pro odblokování navštívit jakoukoli pobočku ČSOB, kde Vám vygenerujeme a odevzdáme nové jednorázové přihlašovací údaje.